palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall

iSYScore 250

 

 

 

Obert el termini d'inscripció al catàleg anual d'Apps de salut i al TOP20-2019 / 20 (sisena edició) de la Fundació ISYS. Procedim a la realització del nou catàleg.

 

 

 

La Fundació ISYS té entre els seus objectius contribuir a la millora de la salut i la qualitat de vida dels ciutadans a través de la recerca de les millors pràctiques en salut digital. En aquesta línia va néixer el catàleg anual ISYS d'Apps de salut el 2014, per facilitar l'accés a apps d'interès, confiança i utilitat, valorades amb barems objectius, consensuats amb experts (el iSYScore PAC per a les Apps destinades a pacients i iSYScore PRO per les de professionals). Les Apps que estiguin al nostre catàleg, seran publicitades per diferents mitjans i formaran part del nostre informe anual de recomanacions. Aquest any i per primera vegada inclourem un apartat dedicat a les Apps de benestar.

El catàleg dinàmic d'Apps de salut es compondrà d'apps de salut en català o castellà, per a pacients o professionals de la salut, que superin una nota de tall (en la passada edició va ser d'11/47 per a les Apps per a pacients i 13 / 68 en l'escala de professionals) i compleixin una sèrie de requisits o criteris d'inclusió: temàtica adequada, data d'última versió, disponibilitat pública, numero de descarregar, acreditacions si són necessàries, etc. Aquelles apps que compleixin les condicions de registre i sobre les que no es produeixin troballes objectius que menyscaben la seva reputació, podran passar a formar part del catàleg anual d'apps.

Durant el mes de desembre es tornarà a aplicar el Mètode Automatitzat de captura d'Apps (MACA), amb l'objectiu capturar una mostra mínima de 240 apps, de 14 agrupacions de condicions desenvolupades per l'OMS (CIE-10), 140 de Google Play i 140 de AppelStore. Totes les Apps que finalment s'incloguin en el catàleg han de complir els mateixos requisits (criteris d'inclusió). Es pot accedir a la valoració per:

  • Estar inclòs en la mostra de 240 Apps obtinguda mitjançant el procediment MACA.
  • Recomanació d'una Associació de Pacients
  • Estar entre les millors 5 de l'any anterior.
  • Haver realitzat la inscripció i complir els criteris d'inclusió


Els usuaris que inscriguin la seva app en la modalitat "empresa" rebran un document amb una anàlisi de la puntuació aconseguida i contextual relativa als valors mitjanats de les apps del seu apartat i del total del catàleg.

L'1 de desembre de 2019 tancarà la inscripció corresponent a la col·lecció 2019-20. Aquells desenvolupaments que obtinguin la millor puntuació constituiran el TOP5 d'aquesta edició. El apps romandran en el catàleg actiu durant un any. En finalitzar aquest passaran a l'històric immediatament anterior.

Aquest any i per millorar la visibilitat de projectes nous, aquelles Apps que hagin estat en el pòdium un mínim de tres anys, si segueixen complint els criteris, passaran a una nova categoria anomenada "Best in class".

Des de la Fundació ISYS agraïm a tots els implicats en els diferents aspectes d'aquest projecte la seva col·laboració.

 

TOP5 Cat 2019 20 

 

Autor: Redacción Revisado: 24-08-2019

Afegir comentari

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris