palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall

ResearchinProgress

Què és

Per a la consecució d’eines útils per a la seva fi, és necessari revisar aquells mètodes que han demostrat la seva eficàcia per ser iniciatives d’èxit i per tenir una metodologia clara i reproduïble. Cal mesurar els resultats i fixar paràmetres d’èxit o fracàs, i per això comptar amb mètodes de la investigació sociològica, psicològica, biològica i econòmica.

Objectius

Investigar de forma rigorosa quines són les eines útils i col·laborar en la generació de “bones pràctiques” en l’ús d’Internet en salut.

Projectes

Estudis de disseny i eficàcia en

  • Comunitats virtuals
  • Aplicatius per a mòbils
  • Comunicació en salut
  • Educació per a pacients
  • Altres alineats amb els objectius de la Fundació

Publicacions

Comunicació digital i comunitats virtuals

mHealth i Apps de Salut