palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall

Col·laboradors habituals

Josep Alcaraz (Gestió i Comptabilitat)

Montserrat Bautista (Comunicació i esdeveniments)

Felipe Calvo (Organització)

Pau Gascón (Redactor)

Fernando Herrero (Desenvolupament Web)

Percy Efrain Pantoja (Redactor)

JMP (Desenvolupament App)

 

Assesors

Montserrat Domènech (Xemio)

Frederic Llordacs (Estratègia)

Montserrat Muñoz (Xemio)

Alberto Sanz (Tecnologia)

Antoni Sisó (Investigació)