palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall

iSYScore 250

 

 

 

Obert el termini d'inscripció al catàleg dinàmic d'Apps de salut i al TOP20-2017 / 18 (quarta edició) de la Fundació ISYS. Procedim a la realització del nou catàleg.

 

 

 

La Fundació ISYS té entre els seus objectius contribuir a la millora de la salut i la qualitat de vida dels ciutadans a través de la recerca de les millors pràctiques en comunicació de salut a Internet. En aquesta línia neix el catàleg dinàmic ISYS d'Apps de salut, per facilitar l'accés a apps d'interès, confiança i utilitat, valorades amb un barem objectiu, consensuat amb experts, el iSYScore v.1. Les Apps que estiguin al nostre catàleg, seran publicitades per diferents mitjans i formaran part del nostre informe anual de recomanacions

El catàleg dinàmic d'Apps de salut es compondrà d'apps de salut en català o castellà, per a pacients o professionals de la salut, que superin una nota de tall (en la passada edició va ser de 11 punts) segons l'escala del iSYScore v1 i compleixin una sèrie de requisits (temàtica adequada, data d'última revisió, disponibilitat pública, etc). Aquelles apps que compleixin les condicions de registre i sobre les quals no es produeixin troballes objectius que menyscaben la seva reputació, passaran a formar part del catàleg anual d'apps.

Durant el mes de novembre es tornarà a aplicar el Mètode Automatitzat de captura d'Apps (MACA), amb l'objectiu capturar una mostra de 240 apps, de 14 agrupacions de condicions desenvolupades per l'OMS (CIE-10), 140 de Google Play i 140 d'iTunes. Totes les Apps que finalment s'incloguin en el catàleg han de complir els mateixos requisits (criteris d'inclusió). Es pot accedir a la valoració per:

  • Estar inclòs en la mostra de 240 Apps obtinguda mitjançant el procediment MACA.
  • Recomanació d'una Associació de Pacients
  • Estar entre les millors 5 de l'any anterior.
  • Haver realitzat la inscripció i complir els criteris d'inclusió

Els usuaris que inscriguin la seva app rebran un document amb una anàlisi de la puntuació aconseguida i contextual relativa als valors mitjanats de les apps del seu apartat i del total del catàleg.

L'1 de desembre de 2017 s'ha tancarà la inscripció corresponent a la col·lecció 2017-18. Aquells desenvolupaments que obtinguin la millor puntuació constituiran el TOP20 d'aquesta edició. El apps romandran en el catàleg actiu durant un any. En finalitzar aquest passaran a l'històric immediatament anterior.

Des de la Fundació ISYS agraïm a tots els implicats en els diferents aspectes d'aquest projecte la seva col·laboració.

 

Inscripción App17 18 

 

Autor: Redacción Revisado: 31-08-2017

Afegir comentari

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris