palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall

Determinantsofhealth

Una interessant gràfica de l'empresa de comunicació en salut Goinovo -elaboradaamb una metodología basada en fonts rigoroses-, ens mostra com un 89% dels determinants de la salut succeeixen fora de l'entorn clínic. L'última estimació que han realitzat, amb ajustos al novembre de 2018, situa el pes relatiu de les cinc categories dels "determinants de la salut", o la seva importància en la càrrega de les malalties i defuncions, a:

  • 36% comportament individual i hàbits.

  • 24% circumstàncies socials

  • 22% genòmica i biologia

  • 11% cures mèdiques

  • 9% Entorn físic

En cadascuna d'aquestes categories pot fer la seva aportació a la salut digital.

Començant amb la que més categoria de més pes, el comportament individual i els hàbits, amb ajuda de la mHealth es poden reforçar l'adquisició i manteniment d'hàbits saludables. I això es pot fer desenvolupant intervencions en què el feedback que proporcionen podòmetres, bàscules digitals, monitors de son, etc. ajudin a un desenvolupar un comportament més actiu i conscient. Psicologia de persuasió i sociabilització. Wearables i aplicacions poden ajudar també amb el seguiment de teràpies per abandonar addiccions.

Les circumstàncies socials són més complicades d'abordar, però si es pot aconseguir arribar millor a mes població, informant i facilitant l'accessibilitat a entorns d'aprenentatge. També la monitoritzant entorns per mapejar mancances (per exemple, hi ha major nivell de contagi de grip en un centre habitat per grans aïllats o als afores amb famílies amb nens?). El ciutadà "empoderat" és una oportunitat per aconseguir millores, i l'educació un factor clau.

Sobre la genòmica i la biologia, la Intel·ligència Artificial pot ajudar molt a comprendre, descriure i actuar. L'anomenada medicina personalitzada i l'era "òmica" precisa de molta capacitat computacional.

Les cures mèdiques es beneficiaran de tot l'anterior, i també de les possibilitats de monitoritzacions contínues, del coneixement agregat i augmentat per la capacitat de procés de les màquines,

I podrem monitoritzar més i millor aspectes de l'entorn físic, com la qualitat de l'aire. Diuen experts en biometerología que si en el s.XX la gran fita ambiental va ser la potabilització de l'aigua, el s. XXI probablement serà el segle en el que fem alguna cosa amb la qualitat de l'aire.

logo hbn150Redacción -Fundación iSYS
Buscando las mejores prácticas en comunicación y salud digital, para favorecer la salud y la calidad de vida de las personas.

data; 30/04/2019

 

Afegir comentari

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris