palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall

mirar con lupa

En els últims anys hi ha hagut una eclosió d'apps de salut. Un informe recent comptabilitzava 165.000 apps de salut (1). Tenint en compte que la farmàcia comunitària espanyola gestiona unes 18.000 referències diferents de medicaments, 165.000 és un nombre molt significatiu. Al contrari del que succeeix en el mercat farmacèutic, ni la seguretat ni l'eficàcia de les apps de salut han estat valorades en tots els casos (2). Malgrat aquesta situació, s'han produït alguns intents de definició i regulació de l'àmbit com per exemple en la FDA (3). A més, l'efectivitat d'aquestes apps no sempre ha estat provada. Per exemple, en el cas de les apps que promouen l'activitat física, s'ha descrit absència de canvis de comportament (4). D'altra banda, s'ha de recordar que el time to market d'una app pot ser d'un any, mentre l'time to market d'un medicament és de més de 10 anys (5). Aquest timing no afavoreix la reflexió, ni l'avaluació de les apps.

Així les coses, sembla important definir un marc conceptual per a la regulació i avaluació de les apps de salut. Sobretot, tenint en compte que hi ha evidències que algunes apps de salut poden tenir un impacte significatiu en l'estat de salut de les poblacions de països de baixos i mitjans ingressos (6).

En aquest sentit, l'OMS ha desenvolupat una guia que ofereix un marc per a monitoritzar i avaluar les intervencions digitals de salut (7). El monitoratge engloba els primers estadis de desenvolupament, com els prototips, que inclou:

1) La funcionalitat, o avaluar que les funcions s'executen segons l'esperat,
2) l'estabilitat, en el sentit que la reproductibilitat és correcta,
3) la fidelitat o desenvolupament de la intervenció segons l'esperat,
4) i la qualitat o l'excel·lència està associada a l'activitat esperada.

En els següents estadis, quan la intervenció digital en salut s'està desenvolupant l'avaluació comprèn:

5) la usabilitat, és a dir, si desenvolupa la funció segons l'esperat per a l'usuari final,
6) la factibilitat, els outputs són correctes en un context donat,
7) l'eficàcia,
8) l'efectivitat,
9) l'avaluació de la viabilitat econòmica,
10) i, finalment, encara que no l'últim, la implementació o la correcta integració en el context de polítiques de salut.

En altres paraules, monitoritzar "és veure que es fan les coses correctament" i avaluar "és veure que es fan les coses correctes". Per tant, és molt important desenvolupar la monitorització i avaluació de les intervencions digitals de salut i la mHealth per assegurar un bon nivell d'evidència abans de implementar-les. Finalment comentar el cas d'estudi del nostre entorn, on el ISYS score és una eina amb l'objectiu d'avaluar la confiança (qualitat), l'interès popular i la utilitat de les apps de salut en les vessants professionals i de pacients (8).

  1. New report finds more than 165,000 mobile health apps now available, takes close look at characteristics & use, iMedicalApps
  2. Information handling by some health apps not as secure as it should be, Imperial College
  3. Mobile Medical Applications, Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff, FDA
  4. Mobile health apps lack behavior-change techniques, Penn STATE Univ
  5. Should You Take an App for That? Scientific American
  6. Can Mobile Phone Apps Influence People’s Health Behavior Change? An Evidence ReviewCan Mobile Phone Apps Influence People’s Health Behavior Change? An Evidence Review JMIR
  7. Monitoring and evaluating digital health interventions. A practical guide to conducting research and assessmentA practical guide to conducting research and assessment WHO
  8. Método de valoración de aplicaciones móviles de salud en español: el índice iSYScore SEMERGEN
PauGasconPablo Gascón Vila
Farmacéutico, Dr. en Salud Pública UB, MBA ESADE, MPA UPF / JHU. Más de 15 años de experiencia en consultoría, administración sanitaria y salud pública.

Data 12-3-2017 Autor: Pablo Gascón

Afegir comentari

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris