palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall

pccepass

L'objectiu de l'estudi que ressenyem aquesta setmana era investigar l'efecte de l'ús diari d'eines d'eHealth en el seguiment de símptomes, dins d'una investigació sobre l'efectivitat d'un programa d'Atenció Centrada en la Persona (ACP), per a pacients amb Síndrome coronària aguda (SCA), després de l'alta hospitalària.

Es van incloure en l'estudi un total, 199 pacients amb SCA, de menys de 75 anys d'edat, que van ser assignats aleatòriament a una intervenció d'ACP (n = 94) o un tractament estàndard (grup de control, n = 105). El seguiment va durar 6 mesos. Els pacients en el de la intervenció podrien optar per usar una eina d'eHealth basada en la web o mòbil, o tots dos, durant almenys 2 mesos després de l'alta hospitalària.

Els resultats es van mesurar amb una puntuació composta de canvis en l'autoeficàcia general, retorn a la feina o nivell d'activitat anterior, i re-hospitalització o mort 6 mesos després de l'alta. Dels 94 pacients del grup d'intervenció, 37 (39%) van utilitzar l'eina eHealth almenys una vegada després de l'hospitalització. La majoria d'ells (24/37, 65%) van usar l'aplicació mòbil i no l'aplicació basada en web, com la font principal de l'entrada d'autoavaluació diària.
Els pacients van utilitzar l'eina eHealth una mitjana de 38 vegades durant les primeres 8 setmanes i 64 vegades en un període de 6 mesos. Els pacients que van utilitzar l'eina eHealth en combinació amb la intervenció d'ACP van tenir una millora de 4 vegades en comparació amb el grup control Aquesta millora va ser impulsada per un augment significatiu de l'autoeficàcia general en comparació amb el grup de control (p = 0,011).

Els pacients del grup ACP sense eina eHealth (n = 57) van mostrar una millora composta no significativa en comparació amb els del grup control, sense intervenció ACP (n = 105).
En conclusió, es va trobar un efecte significatiu en la millora de l'autoeficàcia general i la puntuació composta per als pacients amb una intervenció ACP, que van utilitzar eines d'eHealth diari i eina de seguiment de símptomes, en comparació amb l'atenció tradicional.

FontAn eHealth Diary and Symptom-Tracking Tool Combined With Person-Centered Care for Improving Self-Efficacy After a Diagnosis of Acute Coronary Syndrome: A Substudy of a Randomized Controlled Trial

Data: 26/3/2017 Autor: Redacción

 

Afegir comentari

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris