palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
brainEls investigadors d'un recent estudi es van dedicar rastrejar els articles científics relatius a investigacions sobre l'ús d'apps en el tractament de l'esquizofrènia. Van trobar 5 investigacions:
  • El de Palmier-Noel et al, que va ser un dels primers a examinar el paper dels telèfons intel·ligents en l'esquizofrènia. Els autors van valorar la utilitat d'utilitzar els telèfons intel·ligents com una plataforma per recollir resultats de tests clínics en temps real. L'aplicació permetia passar test de 12 ítems d'una escala d'esquizofrènia anomenada PANSS i 2 de l'Escala de Depressió Calgary (CDS). Els qüestionaris es van passar fins a 6 vegades al dia durant 1 setmana a 36 pacients. L'estudi va trobar que les aplicacions de telèfons intel·ligents es poden utilitzar per obtenir autoavaluacions clínicament significatives dels símptomes psiquiàtrics.
  • Ainsworth et al van comparar com els pacients amb esquizofrènia van reportar seus símptomes amb una aplicació de telèfon intel·ligent enfront la presentació d'informes mitjançant missatges de text (SMS). Vint-i-quatre pacients amb esquizofrènia van participar rebent abril enquestes curtes sobre els seus símptomes per dia. Els resultats van mostrar que el seguiment dels símptomes mitjançant una app era preferible a missatges de text: els participants van completar les avaluacions dels símptomes en l'app de mitjana gairebé 5 vegades més ràpid que a la plataforma de missatgeria de text. A més, els participants van completar un nombre significativament major de les entrades al utilitzar l'aplicació de telèfon intel ligent nativa d'utilitzar la interfície de missatges de text.
  • L'assaig FOCUS va investigar la viabilitat i eficàcia preliminar d'una aplicació de telèfon intel·ligent per donar suport a l'autogestió de la salut mental per als pacients amb esquizofrènia. Trenta-tres pacients amb esquizofrènia / trastorn esquizoafectiu en programes de tractament de la comunitat van participar en aquest estudi d'1 mes. Amb l'aplicació per a smartphones, "FOCUS", van desplegar les intervencions en temps real per orientar adherència a la medicació, el funcionament social, els problemes d'estat d'ànim, al·lucinacions auditives i dificultats per dormir. Es va demanar als participants que completessin tests llançats per l'app 3 vegades per dia. L'aplicació també oferiria una intervenció d'autogestió, i podia respondre a entrades dels participants sempre que volguessin. El 87% dels participants va considerar que l'aplicació els va ajudar a controlar els símptomes. L'adherència (interacció amb l'app) mitjana va ser 86,5%.
  • Dos estudis van examinar l'utilitat dels telèfons intel·ligents per augmentar l'activitat física en pacients amb malalties mentals greus, com l'esquizofrènia, juntament amb altres trastorns com el trastorn bipolar i el trastorn depressiu major. En el primer d'ells van incloure 10 pacients amb malaltia mental greu (3 dels quals tenien esquizofrènia). L'estudi va avaluar la viabilitat i acceptabilitat d'un wearable (Fitbit), juntament amb una aplicació de telèfon intel · ligent, per facilitar la participació dels participants en un programa de pèrdua de pes durant un període d'estudi de 80-113 dies. Els participants van mostrar una gran adherència a la Fitbit, amb una taxa mitjana d'ús diari de 89% durant el període d'estudi. L'estudi presenta informació qualitativa sobre l'experiència dels participants amb l'aplicació de Fitbit i l'iPhone, que va ser en general positiva. No obstant això, com les dades no estaven relacionats amb el diagnòstic de cada participant, és difícil fer generalitzacions sobre els resultats de l'estudi per als pacients amb esquizofrènia.
  • Un altre petit estudi va investigar una aplicació de telèfon intel·ligent, WellWave, per promoure l'activitat física -caminar en concret-, entre els pacients amb esquizofrènia, trastorn bipolar i/o depressió major. L'aplicació anima els usuaris a ser més actius, i fa enquestes relacionades amb la salut en general . Van participar 10 pacients, 4 amb esquizofrènia. Durant el període d'estudi de 4 setmanes, els pacient van fer ús d'aplicacions diàriament en un 94% dels casos, i el compromís amb les instruccions automatitzades va ser del 73%. Però un 39% es va queixar que l'app els demanava passejos diaris. 3/10 pacients van informar de millores significatives en l'autoavaluació de la salut física després de només 4 setmanes d'ús.
Conclusions
 
Els resultats mostren que els pacients van interactuar amb les aplicacions una mitjana de 3,94 vegades al dia durant els períodes d'estudi, i que això succeïa en més d'un 85% dels dies que van durar.
 
Encara que només un petit nombre d'estudis han avaluat aplicacions de telèfons intel·ligents per a l'esquizofrènia, els primers resultats són encoratjadors. La literatura existent mostra que les persones amb esquizofrènia estan disposades i són capaços d'utilitzar els telèfons intel·ligents per controlar els seus símptomes, realitzar intervencions terapèutiques autodirigides i augmentar el seu exercici físic. Aquestes taxes d'adhesió i compromís semblen similars, i de fet una mica més altes, en comparació amb les intervencions de mHealth per a altres malalties cròniques com la diabetis, les malalties cardiovasculars i les malalties pulmonars.
D'altra banda, cap investigació reportar resultats adversos o casos que l'ús d'aplicacions augmentés la paranoia o exacerbase els símptomes de l'esquizofrènia. La majoria dels estudis revisats es va centrar més en el seguiment dels símptomes en lloc de les intervencions de tractament.
 
Encara que els coneixements actuals sobre el paper dels telèfons intel·ligents en els trastorns psicòtics, com l'esquizofrènia són petits, els resultats suggereixen una alta viabilitat i acceptabilitat. Amb més recerca i innovació clínica, els telèfons intel·ligents tenen el potencial d'esdevenir una eina important que els psiquiatres poden emprar en l'atenció clínica i la gestió dels trastorns psicòtics.
 
Afegir comentari

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris