palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
Los temas de salud en Twitter
Una cuenta de Twitter para el Departamento de Cardiología