palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
Open EHR, la nueva propuesta catalana para conectar todos sus hospitales