palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
Salud digital en el sistema público NHS, ¿como saber si funciona?