palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
El método iSYScore publicado en la Revista científica SEMERGEN