palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall

tabaco

Que el tabac pot ser letal és irrefutable: més del 50% dels fumadors de llarga evolució morirà per una malaltia causada pel tabac. Les intervencions destinades a ajudar els fumadors a deixar l'hàbit són molt necessàries. Es coneixen dades sobre l'efectivitat de les intervencions, i s'ha demostrat que hi ha relació entre el tipus i la intensitat de la intervenció i el resultat de l'abandonament del tabac. La tecnologia mòbil podria proporcionar suport per deixar de fumar, amb Apps que seguissin les millors pràctiques, adaptades per a l'usuari. Però això és possible actualment? ¿Les Apps mes populars i millor valorades pels usuaris són les millor adaptades?
 
Un recent estudi va realitzar una anàlisi de contingut d'aplicacions per deixar de fumar Android (225 Apps). Es van escollir les que s'haguessin descarregat l'1 d'octubre 2013 al 31 de maig de 2014. Van tenir en compte la seva popularitat (més de 10 000 descàrregues) i la qualitat segons la classificació de l'usuari (nombre d'estels) de Google Play. Sobre les Apps seleccionades, van estudiar quines característiques del mètode anomenat de les 5A adoptaven.
 
El mètode de les 5A és un procediment, àmpliament provat, perquè els professionals sanitaris donin suport aquells fumadors que volen abandonar el tabac. Consisteix en seguir les següents pautes:
 
  • Ask (preguntar): Esbrinar si hi ha l'hàbit tabàquic i preguntar si es vol abandonar.
  • Advise (assessorar): Donar consell per l'abandonament, d'una manera clara, contundent i personalitzada,
  • Assess (avaluar): Valorar la disposició del pacient per deixar el tabac. Demanar-li al fumador que ens expliqui els motius pels que deixaria de fumar per ajudar-lo.
  • Assist (assistir): Assistir al fumadors que estan preparats per deixar l'hàbit. Informar, aconsellar i fixar una data.
  • Arrange (concertar): programar el seguiment. S'ha demostrat que un seguiment freqüent millora les possibilitats d'èxit
Els investigadors van trobar que la major part de les aplicacions utilitzaven eines senzilles com calculadores i trackers. Que les Apps, en general utilitzaven poc el mètode de les 5A. Però que les Apps que l'utilitzaven -encara que de manera parcial-i permetien diverses adaptacions, aconseguien les millors qualificacions.
 
La conclusió de l'estudi va ser que les aplicacions disponibles no eren particularment "intel·ligents", i no arribaven a proporcionar informació a mida, tot i que és la que prefereixen els usuaris.

 

 
Afegir comentari

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris