palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall

virusUn traball recent de la Universitat de Columbia, Nova York, intenta donar resposta a aquesta pregunta. Els investigadors es van proposar identificar el contingut i les característiques desitjades d'una aplicació mòbil que pogués satisfer i millorar les necessitats de salut de les persones que viuen amb el VIH.

Per a això van realitzar sis sessions de grup amb 50 persones amb VIH a la ciutat de Nova York. Durant les sessions, es van organitzar les idees en base a una teoria social que explica com funciona la persuasió utilitzant ordinadors, la "captologíade l'anglès computer + persuasion). Els investigadors van pensar que era una bona idea traslladar els principis de la captología als mòbils per millorar la salut de les persones que viuen amb VIH. I construir, amb la participació dels afectats, idees per a possibles desenvolupaments de Apps.

Per a la captologia hi ha tres tipus d'intencions persuasives: endògena, exògena o autògena.
  • La persuasió és endògena quan es realitza amb intenció de persuadir de manera directa, com és el cas d'una campanya de prevenció com"
    ".
  • Es tracta de persuasió exògena quan algú proporciona un mitjà perquè que un altre canviï la seva conducta. Podria ser el cas d'algú que li regala al seu fill o parella una agenda perquè sigui mes organitzat, no arribi tard, trobi el que busca, etc.
  • La persuasió autògena es dóna quan s'auto-s'administra la tecnologia, és a dir quan se la fa servir (com en el cas de les app que compten calories o la distància recorreguda) per canviar el propi comportament.
Les tecnologia com a eina, augmenta les capacitats humanes, l'autoeficàcia, redueix les barreres (temps, esforç, cost), proveeix informació per millorar els nostres processos de presa de decisió i pot canviar els models mentals. Entedida com a mitjà proveeix experiència, aprenentatge de primera mà, visualització i esquemes per a la resolució de problemes, i motiva. I, finalment, tecnologia com a actor social permet crear relacions, estableix normes socials, invoca aquestes mateixes regles socials, la seva dinàmica i expectatives, i proveeixen suport o càstig social.
 
Els participants de la feina van suggerir diverses eines per satisfer les seves necessitats de salut: recordatoris / alertes, resultats de laboratori de seguiment, i notes sobre l'estat de salut. En l'apartat de com utilitzar la tecnologia com mHealth com a mitjà suggerir desenvolupar jocs amb recompenses virtuals, la codificació de les tasques de salut, i simulacions. També van opinar que la tecnologia de mHealth pot funcionar com un actor social en proporcionar espais de xat i fòrums, testimonis d'experiències viscudes i d'expressió personal.
 
Els autors de l'estudi conclouen que el mètode d'investigació de les necessitats dels pacients amb VIH és bo, ja que ha donat uns resultats sobre els quals desenvolupar Apps. Nosaltres opinem que els resultats obtinguts es podrien traslladar a altres patologies cròniques, amb ús diari de medicaments i una major i millor comprensió de la patologia per part les persones que la pateixen i els seus acompanyants I que està bé que aspectes socials i psicològics apareguin en el radar dels clínics.

 

  

 
 

 

Afegir comentari

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris