palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
TESIS: La Comunicación en Comunidades Virtuales de Pacientes: el caso de forumclinic