palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
Presentación del libro: La reconstrucción del sistema sanitario