palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
Skateholders en mHealth y regulación de Apps