palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
iSYScore y ranquin de APPs de salud 2014-2015