inicia sesión

palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
Modelos de aprendizaje automático aplicados al diagnóstico de COVID-19