palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
Código de conducta europeo sobre privacidad para Apps de salud