palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
La App como producto sanitario - mHealth BCN Conference