inicia sesión

palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
Apple adopta HL7, el esperanto de la transmisión de datos de salud