palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
Logros de la investigación "in silico": eTRANSAFE