palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
La FDA y la regulación de las Apps