palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
Repasamos la historia de Internet