palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall

5 STRATEGIC WHO

A l'abril de l'any 2016 l'OMS, en la seva assemblea general, va presentar un document sobre com orientar els seveis de salut, perquè siguin integrats i centrats en la persona. Es tracta d'un document molt interessant, que reflecteix els conflictes amb què s'enfronten en l'actualitat els serveis de salut i els reptes a afrontar. A continuació, una breu anàlisi de l'esmentat document, amb el seu fonament, conceptualització, estructura i línies estratègiques proposades.

Fonament. L'accés als serveis de salut presenta moltes desigualtats inter i intra països. Exemple d'això és la variabilitat en la resposta contra els recents brots d'Ébola a l'Àfrica Occidental. A més, en diferents països es presenten problemes generalitzats associats a l'enfocament predominant del tractament de processos aguts, i sense continuïtat assistencial.

D'altra banda, per tal d'assolir el tercer Objectiu de Nacions Unides: "Garantir una vida sana i promoure el benestar de tots i totes les edats", es volen potenciar estratègies associades amb la integració de serveis de salut i centrats en la persona .

Conceptualització. Els serveis de salut integrats, enllacen de forma coordinada: promoció de la salut, atenció primària, pal·liativa, terciària, i rehabilitació donant cobertura a les necessitats de tot el cicle vital. L'atenció centrada en les persones, transcendeix a la centrada en el pacient; i li dóna una perspectiva més global i comunitària on la població és la que juga un paper essencial. A més, per a la construcció d'aquest marc s'han tingut en compte diferents situacions nacionals: països de renda alta, mitjà i baixos; i amb estructures de tipus molt heterogeni (petites, insulars o federals).

El marc: els serveis integrats i centrats en la persona, es podran desenvolupar si els sistemes de salut aporten disponibilitat, accessibilitat i qualitat del personal de salut.

Elements per a la reflexió: Les estratègies per al desenvolupament d'aquest marc són cinc: responsabilitzar persones i comunitats, enfortir la governança i la rendició de comptes, reorientar el model assistencial, coordinar serveis entre sectors i dins d'aquests, i finalment crear condicions propícies de desenvolupament.

  1. La responsabilització de persones i comunitats, passa per activar la seva participació així com per poder assolir aquelles comunitats més aïllades, marginades o més desateses. Per a això, cal potenciar l'educació sanitària, i enfortir les societats civils entre d'altres.
  2. L'enfortiment de la governança i la rendició de comptes necessiten d'una participació activa i comunitària, dins d'un model de planificació global i descentralitzada, amb un finançament en funció de l'acompliment.
  3. El model assistencial reorientat ha de permetre definir els serveis prioritaris segons el cicle vital, reavaluar la funcions de promoció i prevenció, així com potenciar l'atenció primària. Tot això, mitjançant el desenvolupament d'una avaluació de necessitats poblacionals i la posterior estratificació de riscos.
  4. La coordinació de serveis ha de tenir com a base d'estar al servei de l'individu, mitjançant circuits assistencials, sistemes de derivació, i gestió de casos com a més rellevants. S'ha de d'articular la coordinació entre programes i proveïdors sanitaris, així com entre sectors entre si (serveis socials, educació).
  5. El desenvolupament de condicions propícies necessita d'un reforç en el lideratge, recolzant-se en polítiques de seguretat i qualitat, sense perdre de vista la importància dels sistemes d'informació i les funcions de pagament.

La implementació d'aquestes estratègies, per aconseguir-se, necessita d'un enfocament que afavoreixi el seu desenvolupament on l'enfocament sigui per país, i estigui centrat en: equitat, participació, potenciació del sistema, praxi basada en l'evidència i orientada a resultats, i on l'ètica i la sostenibilitat siguin claus.

A més, tots els agents han de jugar el seu paper, entre ells, com a significatius: individus, comunitats, societat civil, associacions professionals, universitats, proveïdors, asseguradores.
Finalment, és necessària la definició d'indicadors on s'estableixin objectius de manera que es pugui desenvolupar un monitoratge eficaç de tot el desplegament d'aquest marc.

Marco sobre servicios de salud integrados y centrados en la personacentrados en la persona

 

PauGasconPablo Gascón Vila
Farmacéutico, Dr. en Salud Pública UB, MBA ESADE, MPA UPF / JHU. Más de 15 años de experiencia en consultoría, administración sanitaria y salud pública.

Data: 24-6-2017  Autor: Pau Gascón

Afegir comentari

Comentaris (1)

  • sv

    四、出血丰胸产品。这和医生的手法有很大关系,因此手术过程中注射动作要轻揉粉嫩公主掌握好层次,尽量避开大的血管部位,所用的注射针头要选用钝头侧孔粉嫩公主酒酿蛋官网,包扎恰当,这样才能避免出血丰胸方法