palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall

TecnologiaComportamiento

Són efectives les aplicacions de salut per ajudar al canvi de comportament? Deixar de fumar, fer exercici, portar una alimentació saludable... respondre a aquesta pregunta era un dels objectius de la revisió d'estudis publicada recentment a JMIR, a més d'examinar la qualitat dels estudis que avaluaven l'efectivitat.


Els investigadors van realitzar una recerca bibliogràfica exhaustiva a través de les bases de dades habituals, utilitzant com a paraules clau mobile application, mobile app, smartphone, i information technology, usant el qualificador "behavior change". Es van incloure articles publicats en anglès, en una revista revisada per parells, entre 2010 i juny de 2015, dirigits a una població adulta, i que presentaran els resultats de l'anàlisi primaris o secundaris. Només van incloure assaigs controlats aleatoris (RCT), estudis de casos i controls i estudis de cohorts; dissenyats per avaluar les intervencions basades en aplicacions per millorar qualsevol comportament relacionat amb la salut. En la recerca inicial es van trobar 3.353 articles, dels quals després d'aplicar els criteris d'exclusió, va resultar una mostra final de 23 articles inclosos en la revisió.

La durada de la intervenció en els estudis seleccionats oscil·lar entre 3 setmanes i 8 mesos. Quant a la grandària de la mostra d'assaig, van considerar que les mostres eren grans si disposaven d'almenys 100 participants en cada grup, control i intervenció-en la mostra van trobar 6-; de grandària moderada entre 60 i 100 participants en cada grup -en la mostra 3-; i de mida petita si era de menys de 60 participants en cada grup -en la mostra 14-.

També es van examinar les característiques de les aplicacions segons eficàcia. Les tècniques de canvi de comportament utilitzades en les intervencions es van codificar d'acord amb la taxonomia d'Abraham i Michie de tècniques de canvi de comportament (BCT). En els 23 estudis, es van emprar 3 mecanismes per promoure el canvi de comportament: teories de canvi de comportament, BCTs i teràpies conductuals específiques. En total, 6 estudis informat l'ús de teories de canvi de comportament per recolzar les seves intervencions app. La teoria més comunament utilitzada va ser la teoria del comportament planificat, seguida per la teoria cognitiva social. Els tres primers BCT més utilitzats van ser autocontrol (12 intervencions), retroalimentació sobre el rendiment (8 intervencions), i missatges adaptats (8 intervencions). Les aplicacions relacionades amb la salut mental o l'addicció a l'alcohol es basaven generalment en una teràpia conductual específica.

Els estudis amb retenció superior al 80% es van classificar com de baix desgast i els estudis amb retenció entre el 60% i el 79% com a de desgast moderat. Es van avaluar els factors influents de completar els assajos d'aplicació per comprendre els determinants de les taxes de retenció. En total, 19 inclosos en aquesta anàlisi van tenir més del 65% de retenció en el grup d'intervenció amb un (màxim de 100% i un mínim de 60%).

De totes les aplicacions, només 6 estudis van avaluar les aplicacions comercialment disponibles i una aplicació descarregable públicament, desenvolupada pel govern suec; les altres aplicacions no estaven disponibles públicament. Només una aplicació, de Suïssa, va ser dissenyada per a persones majors de 65 anys d'edat. Totes les aplicacions es van dissenyar en anglès, amb l'excepció d'una aplicació en espanyol sobre adherència a tractaments farmacològics.

Identificar les característiques que milloren l'efectivitat de l'intervenció, pot donar suport a l'avaluació d'intervencions complexes. Els estudis revisats van revelar algunes característiques importants que podrien ser útils per informar el futur disseny de l'intervenció amb apps. Per exemple, que la introducció de dades prengui poc temps (calories i dieta); un disseny amigable per a l'usuari, informació útil, la usabilitat de l'aplicació; la retroalimentació peridificada d'un professional de la salut, l'assessorament adaptat, etc.

Les intervencions es van considerar eficaços si informat mesures quantitatives de canvi de comportament amb èxit. En total, 17 estudis revisats informat efectes estadísticament significatius en el canvi de conducta esperat, i només una aplicació semblava haver tingut un efecte negatiu (entre usuaris amb un trastorn de consum d'alcohol).

Conclouen els autors que és necessària més investigació ja que, que ni les aplicacions més populars han estat investigades, ni les investigacions que es realitzen solen fer-se amb mostres grans, ni es reporten adequadament (estàndards CONSORT i Mera). I que cal també estudis més extensos temporalment i situats en països en desenvolupament.

FontCan Mobile Phone Apps Influence People’s Health Behavior Change? An Evidence Review

Contingut relacionat:

Data: 6/11/2016 Autor: Imma Grau

Afegir comentari

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris