palabraiSYS és una fundació per a desenvolupar projectes socials de salut digitall
Guía para la creación de materiales sociales de salud