isys3 400

palabraiSYS és una fundació per desenvolupar projectes socials de salut digital
palabraiSYS és una fundació per desenvolupar projectes socials de salut digital
Articles

Segueix-nos!   facebook twitter instagram You Tube RSS

Quina App seria útil a les persones amb VIH?

virusUn traball recent de la Universitat de Columbia, Nova York, intenta donar resposta a aquesta pregunta. Els investigadors es van proposar identificar el contingut i les característiques desitjades d'una aplicació mòbil que pogués satisfer i millorar les necessitats de salut de les persones que viuen amb el VIH.

Per a això van realitzar sis sessions de grup amb 50 persones amb VIH a la ciutat de Nova York. Durant les sessions, es van organitzar les idees en base a una teoria social que explica com funciona la persuasió utilitzant ordinadors, la "captologíade l'anglès computer + persuasion). Els investigadors van pensar que era una bona idea traslladar els principis de la captología als mòbils per millorar la salut de les persones que viuen amb VIH. I construir, amb la participació dels afectats, idees per a possibles desenvolupaments de Apps.

Per a la captologia hi ha tres tipus d'intencions persuasives: endògena, exògena o autògena.
  • La persuasió és endògena quan es realitza amb intenció de persuadir de manera directa, com és el cas d'una campanya de prevenció com"
    ".
  • Es tracta de persuasió exògena quan algú proporciona un mitjà perquè que un altre canviï la seva conducta. Podria ser el cas d'algú que li regala al seu fill o parella una agenda perquè sigui mes organitzat, no arribi tard, trobi el que busca, etc.
  • La persuasió autògena es dóna quan s'auto-s'administra la tecnologia, és a dir quan se la fa servir (com en el cas de les app que compten calories o la distància recorreguda) per canviar el propi comportament.
Les tecnologia com a eina, augmenta les capacitats humanes, l'autoeficàcia, redueix les barreres (temps, esforç, cost), proveeix informació per millorar els nostres processos de presa de decisió i pot canviar els models mentals. Entedida com a mitjà proveeix experiència, aprenentatge de primera mà, visualització i esquemes per a la resolució de problemes, i motiva. I, finalment, tecnologia com a actor social permet crear relacions, estableix normes socials, invoca aquestes mateixes regles socials, la seva dinàmica i expectatives, i proveeixen suport o càstig social.
 
Els participants de la feina van suggerir diverses eines per satisfer les seves necessitats de salut: recordatoris / alertes, resultats de laboratori de seguiment, i notes sobre l'estat de salut. En l'apartat de com utilitzar la tecnologia com mHealth com a mitjà suggerir desenvolupar jocs amb recompenses virtuals, la codificació de les tasques de salut, i simulacions. També van opinar que la tecnologia de mHealth pot funcionar com un actor social en proporcionar espais de xat i fòrums, testimonis d'experiències viscudes i d'expressió personal.
 
Els autors de l'estudi conclouen que el mètode d'investigació de les necessitats dels pacients amb VIH és bo, ja que ha donat uns resultats sobre els quals desenvolupar Apps. Nosaltres opinem que els resultats obtinguts es podrien traslladar a altres patologies cròniques, amb ús diari de medicaments i una major i millor comprensió de la patologia per part les persones que la pateixen i els seus acompanyants I que està bé que aspectes socials i psicològics apareguin en el radar dels clínics.

 

  

 
 

 

Esquizofrènia, Apps i seguiment de símptomes

brainEls investigadors d'un recent estudi es van dedicar rastrejar els articles científics relatius a investigacions sobre l'ús d'apps en el tractament de l'esquizofrènia. Van trobar 5 investigacions:
  • El de Palmier-Noel et al, que va ser un dels primers a examinar el paper dels telèfons intel·ligents en l'esquizofrènia. Els autors van valorar la utilitat d'utilitzar els telèfons intel·ligents com una plataforma per recollir resultats de tests clínics en temps real. L'aplicació permetia passar test de 12 ítems d'una escala d'esquizofrènia anomenada PANSS i 2 de l'Escala de Depressió Calgary (CDS). Els qüestionaris es van passar fins a 6 vegades al dia durant 1 setmana a 36 pacients. L'estudi va trobar que les aplicacions de telèfons intel·ligents es poden utilitzar per obtenir autoavaluacions clínicament significatives dels símptomes psiquiàtrics.
  • Ainsworth et al van comparar com els pacients amb esquizofrènia van reportar seus símptomes amb una aplicació de telèfon intel·ligent enfront la presentació d'informes mitjançant missatges de text (SMS). Vint-i-quatre pacients amb esquizofrènia van participar rebent abril enquestes curtes sobre els seus símptomes per dia. Els resultats van mostrar que el seguiment dels símptomes mitjançant una app era preferible a missatges de text: els participants van completar les avaluacions dels símptomes en l'app de mitjana gairebé 5 vegades més ràpid que a la plataforma de missatgeria de text. A més, els participants van completar un nombre significativament major de les entrades al utilitzar l'aplicació de telèfon intel ligent nativa d'utilitzar la interfície de missatges de text.
  • L'assaig FOCUS va investigar la viabilitat i eficàcia preliminar d'una aplicació de telèfon intel·ligent per donar suport a l'autogestió de la salut mental per als pacients amb esquizofrènia. Trenta-tres pacients amb esquizofrènia / trastorn esquizoafectiu en programes de tractament de la comunitat van participar en aquest estudi d'1 mes. Amb l'aplicació per a smartphones, "FOCUS", van desplegar les intervencions en temps real per orientar adherència a la medicació, el funcionament social, els problemes d'estat d'ànim, al·lucinacions auditives i dificultats per dormir. Es va demanar als participants que completessin tests llançats per l'app 3 vegades per dia. L'aplicació també oferiria una intervenció d'autogestió, i podia respondre a entrades dels participants sempre que volguessin. El 87% dels participants va considerar que l'aplicació els va ajudar a controlar els símptomes. L'adherència (interacció amb l'app) mitjana va ser 86,5%.
  • Dos estudis van examinar l'utilitat dels telèfons intel·ligents per augmentar l'activitat física en pacients amb malalties mentals greus, com l'esquizofrènia, juntament amb altres trastorns com el trastorn bipolar i el trastorn depressiu major. En el primer d'ells van incloure 10 pacients amb malaltia mental greu (3 dels quals tenien esquizofrènia). L'estudi va avaluar la viabilitat i acceptabilitat d'un wearable (Fitbit), juntament amb una aplicació de telèfon intel · ligent, per facilitar la participació dels participants en un programa de pèrdua de pes durant un període d'estudi de 80-113 dies. Els participants van mostrar una gran adherència a la Fitbit, amb una taxa mitjana d'ús diari de 89% durant el període d'estudi. L'estudi presenta informació qualitativa sobre l'experiència dels participants amb l'aplicació de Fitbit i l'iPhone, que va ser en general positiva. No obstant això, com les dades no estaven relacionats amb el diagnòstic de cada participant, és difícil fer generalitzacions sobre els resultats de l'estudi per als pacients amb esquizofrènia.
  • Un altre petit estudi va investigar una aplicació de telèfon intel·ligent, WellWave, per promoure l'activitat física -caminar en concret-, entre els pacients amb esquizofrènia, trastorn bipolar i/o depressió major. L'aplicació anima els usuaris a ser més actius, i fa enquestes relacionades amb la salut en general . Van participar 10 pacients, 4 amb esquizofrènia. Durant el període d'estudi de 4 setmanes, els pacient van fer ús d'aplicacions diàriament en un 94% dels casos, i el compromís amb les instruccions automatitzades va ser del 73%. Però un 39% es va queixar que l'app els demanava passejos diaris. 3/10 pacients van informar de millores significatives en l'autoavaluació de la salut física després de només 4 setmanes d'ús.
Conclusions
 
Els resultats mostren que els pacients van interactuar amb les aplicacions una mitjana de 3,94 vegades al dia durant els períodes d'estudi, i que això succeïa en més d'un 85% dels dies que van durar.
 
Encara que només un petit nombre d'estudis han avaluat aplicacions de telèfons intel·ligents per a l'esquizofrènia, els primers resultats són encoratjadors. La literatura existent mostra que les persones amb esquizofrènia estan disposades i són capaços d'utilitzar els telèfons intel·ligents per controlar els seus símptomes, realitzar intervencions terapèutiques autodirigides i augmentar el seu exercici físic. Aquestes taxes d'adhesió i compromís semblen similars, i de fet una mica més altes, en comparació amb les intervencions de mHealth per a altres malalties cròniques com la diabetis, les malalties cardiovasculars i les malalties pulmonars.
D'altra banda, cap investigació reportar resultats adversos o casos que l'ús d'aplicacions augmentés la paranoia o exacerbase els símptomes de l'esquizofrènia. La majoria dels estudis revisats es va centrar més en el seguiment dels símptomes en lloc de les intervencions de tractament.
 
Encara que els coneixements actuals sobre el paper dels telèfons intel·ligents en els trastorns psicòtics, com l'esquizofrènia són petits, els resultats suggereixen una alta viabilitat i acceptabilitat. Amb més recerca i innovació clínica, els telèfons intel·ligents tenen el potencial d'esdevenir una eina important que els psiquiatres poden emprar en l'atenció clínica i la gestió dels trastorns psicòtics.
 

Els usuaris d'Apps de salut

appDes de Nova York ens arriba un interessant estudi realitzat gràcies a una enquesta de 1604 usuaris de telèfon mòbil, als quals se'ls va preguntar sobre els seus hàbits pel que fa a l'ús d'Apps de salut.


Els investigadors van trobar que un 58,23% dels enquestats s'havien descarregat alguna App de salut, majoritàriament de fitness o nutrició. Els que no s'instal·laven aplicacions de salut, deien no fer-ho per falta d'interès, pel cost, o per la por de la falta de privacitat del tractament de les seves dades.


Joves, educats i obesos eren mes propensos a baixar apps de salut .


La majoria (65,5%) dels enquestats amb apps de salut, les va obrir almenys una vegada per dia, i el 44,4% les utilitzava durant 1-10 minuts. Els tres mètodes més populars pels quals els enquestats van saber de les aplicacions que estaven buscant, van ser: les botigues d'aplicacions -iTunes, Googleplay, etc.-, en poc més d'un terç de les ocasions (35,0%); per mitjà d'amics / família (30,7%), i per recerques en recerques web (18,2%). Només 20.37% dels enquestats va informar que un metge li havia recomanat una aplicació mèdica per a ells.
Quant les raons d'abandonament, aproximadament la meitat (45,7%) dels enquestats havia deixat d'utilitzar-les cansats per: el temps necessari per a l'entrada de dades (44,5%); pèrdua d'interès (40,5%), pels costos ocults (36,1%), la dificultat en el seu ús (32,8) i per compartir les seves dades amb amics (29,0%).


Pel que fa al tipus d'Apps que els agradaria disposar als enquestats: accés a la història clínica ia cites amb els professionals sanitaris. I disposar d'apps d'exercici i nutrició més personalitzades i senzilles d'usar, al costat d'un seguiment de símptomes per a la interacció amb els professionals de salut.

mHealth en Urologia: una revisió de la participació d'experts en el desenvolupament d'aplicacions.

UroEls autors d'un recent estudi científic van revisar les aplicacions disponibles sobre Urologia, amb l'objectiu d'avaluar el nivell de participació dels professionals de la salut i les associacions científiques d'Urologia en el seu desenvolupament. Per això els investigadors van buscar a la biblioteca mèdica PubMed, a més d'en l'iTunes d'Apple i del Google Play Store d'Android, aplicacions d'Urologia, disponibles en anglès.
 
En la seva recerca van trobar 372 aplicacions, de les quals van seleccionar 150 per analitzar-les, per ser específiques d'Urologia. Van trobar que del total d'aplicacions analitzades, en una cinquena part no havien participacdo professionals de la salut (20,7%), i només un terç s'havien desenvolupat amb el suport d'una associació científica d'Urologia (34,7%). El percentatge més baix de participació va ser en aplicacions dissenyades per a la població general, amb un 13, 4% de participació de professionals sanitaris i un 1, 9 de participació de les societats científiques.
 
Els autors de l'estudi conclouen que malgrat el creixent mercat mòbil de la Salut (mHealth), aquest estudi demostra la manca de participació d'experts en el disseny d'aplicacions Urologia, particularment en aplicacions dissenyades per al públic en general.
 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar y mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar navegando, entendemos que aceptas su uso.